Naslovna

Reference

POPIS IZVEDENIH RADOVA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE GRA?EVINA SA STATUSOM SPOMENIKA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE

izaberite jednu od ponu?enih kategorija

Sakralne gra?evine Fortifikacije Ljetnikovci i pala?e Javne gra?evine Obiteljske gra?evine
Sakralni objekti (crkve) na irem dubrova?kom podru?ju.
Dubrova?ke zidine, Lovrijenac, Kula Revelin na Kor?uli...
Pala?a Lei?-Dimitri u Kor?uli, Ku?a Marka Pola...
Dubrovnik, Kneev dvor u spomeni?koj cjelini, ACMT Dubrovnik...
Villa Splendid, Uska ulica Dubrovnik...
Sve reference
Pogledajte sve nae reference (Download Word dokument)