poslovna zgrada Američke visoke škole za management i tehnologiju

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Javne građevine
Investitor: Američka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti (ACMT)
Godina renovacije: 2006
dom-izgradnja@du.t-com.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram