gradska luka

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Javne građevine
Investitor: Županijska lučka uprava
Godina renovacije: 2005
dom-izgradnja@du.t-com.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram