villa Zaton

Lokacija: Zaton
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2019
VIŠE O PROJEKTU

veliki Kaštio

Lokacija: Ston
Tip građevine: Fortifikacije
Investitor: 
Godina renovacije: 2018
VIŠE O PROJEKTU

tvrđava Minčeta

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Fortifikacije
Investitor: 
Godina renovacije: 2018
VIŠE O PROJEKTU

tvrđava Koruna

Lokacija: Mali Ston
Tip građevine: Fortifikacije
Investitor: 
Godina renovacije: 2019
VIŠE O PROJEKTU

katedrala Gospe Velike

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Sakralni objekt
Investitor: 
Godina renovacije: 2020
VIŠE O PROJEKTU

tvrđava Bokar

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Fortifikacije
Investitor: 
Godina renovacije: 2020
VIŠE O PROJEKTU

arheološko nalazište na Andriji

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Javne građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2021
VIŠE O PROJEKTU

Zlatarićeva br. 1

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2017
VIŠE O PROJEKTU

restaurant Oliva Gourmet

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2008
VIŠE O PROJEKTU

Clara Stone Jewellery

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2013
VIŠE O PROJEKTU

Roko house apartments

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2012
VIŠE O PROJEKTU

kula Revelin

Lokacija: Korčula
Tip građevine: Fortifikacije
Investitor: 
Godina renovacije: 2012
VIŠE O PROJEKTU

Orlandov stup

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Javne građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2018
VIŠE O PROJEKTU

kula Kanavelić

Lokacija: Korčula
Tip građevine: Fortifikacije
Investitor: 
Godina renovacije: 2000
VIŠE O PROJEKTU

villa Splendid

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2012
VIŠE O PROJEKTU

Nije Preša Apartments

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2010
VIŠE O PROJEKTU

crkva Sv. Ivana

Lokacija: Osobjava
Tip građevine: Sakralni objekt
Investitor: 
Godina renovacije: 2008
VIŠE O PROJEKTU

gradska luka

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Javne građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2005
VIŠE O PROJEKTU

boutique Maria Store

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2006
VIŠE O PROJEKTU

crkva Sv. Vlaha na Gorici

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Sakralni objekt
Investitor: 
Godina renovacije: 2012
VIŠE O PROJEKTU

villa Splendid

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2019
VIŠE O PROJEKTU

poslovna zgrada Američke visoke škole za management i tehnologiju

Lokacija: Dubrovnik
Tip građevine: Javne građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2006
VIŠE O PROJEKTU

obiteljska kuća Warby

Lokacija: Viganj, Pelješac
Tip građevine: Obiteljske građevine
Investitor: 
Godina renovacije: 2008
VIŠE O PROJEKTU

palača Lešić

Lokacija: Korčula
Tip građevine: Ljetnikovci i palače
Investitor: 
Godina renovacije: 2015
VIŠE O PROJEKTU
dom-izgradnja@du.t-com.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram